Acord amb Tri Buchanan Development Corporation per a desenvolupar projectes a Libèria