La construcció del Lideta Mercato a Addis Abeba arriba a la segona planta.