La construcció del Lideta Mercato segueix a Addis Abeba