El Lidera Mercato acaba la fase de construcción de l’estructura i inicia el montatge de la façana.