Programa: Producto
Tipus: Mobiliari
Temps: 2022

El Tamboret 3V és el primer de la col·lecció de mobiliari V Series dissenyada i produïda per Vilalta Studio. Amb una base circular i tres suports que s’uneixen en un punt central, es genera una forma lineal, senzilla i còmoda que crea contrast entre la curvatura de la base i els vèrtexs dels seus suports.

V Series és una gamma de productes de disseny caracteritzada per la seva construcció al 100% amb bambú i la puresa de les seves línies i geometries. Cada producte és únic i especial, establint un vincle entre la tecnologia digital i la fabricació artesanal més tradicional.

Crèdits:

Director: Xavier Vilalta
Equip de Projecte: Luciana Barnatan, Oreana Delgado
Fotos: Oscar Farré