Programa: Urbanisme, Residencial
Tamany: 95.000 m2
Localització: Tunis, Tunísia
Estat: Concepte
Temps: 2011

El “Grand Tapis” és un nou pla de desenvolupament per a 2000 apartaments i serveis comuns a la ciutat de Tunis. Durant l’ anàlisi preliminar de l’estructura urbana de la ciutat, l’entorn, la cultura i les tradicions, vam fixar-nos amb especial atenció en l’antiga Medina. Es tracta d’una estructura amb 1000 anys d’antiguitat, que solia estar tancada per murs oberts en 12 portes que creaven dreceres interiors per als peatons.

La primera operació en el disseny va ser la d’estendre els carrers existents creant 12 blocs amb patis. Integrant la idea de les portes, vam seleccionar punts estratègics d’accés i vam connectar-los amb vies peatonals. Finalment, vam considerar la cèl·lula principal, l’apartament, com la part essencial del pla director, rotant i col·locant gran part dels volums d’acord amb l’orientació òptima del clima Mediterrani, Nord-Sud, creant diferència tèrmica i afavorint la ventilació creuada.

El volum es connecta en els nivells superiors per reforçar la idea de les portes. Els patis disposen de serveis comuns i àrees comercials que generen activitat al carrer. A la coberta és on els veïns poden socialitzar o dur a terme activitats en aquest nou paisatge urbà.