Programa: Producto
Tipus: Mobiliari
Temps: 2016

Està compost per un suport metàl·lic on s’encasten diverses lluminàries per il·luminar les múltiples esferes de resina que pengen a diferents altures.
La làmpada tamitza la llum aportant calidesa i singularitat a l’espai.
La versatilitat del disseny permet adaptar-se a qualsevol entorn canviant les dimensions del suport, les altures i el color de les esferes.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Equip de Projecte: Maite Boren, Candela Juan, Gabriela Galea, Mia Santic, Sylwia Skalka, Paulina Wojcikowska
Fotos: Mauricio Fuertes