Programa: Infrastructura
Tamany: 12.000 m2
Localització: Ginebra, Suïssa
Estat: Concepte
Temps: 2011

La geometria de l’ampliació del Pont de Mont-Blanc de Ginebra és el resultat de l’anàlisi del lloc i de la voluntat de crear un nou espai per als ciutadans. El pont existent ha evolucionat des del segle XIX fins a l’actualitat adaptant-se a les necessitats de la ciutat. En l’actualitat és una infraestructura principalment pensada per als vehicles i la seva geometria en representa clarament aquesta funció.

La nova passarel·la es dissenya pensant en les persones i el seu moviment, en convivència harmònica amb el pont existent, amb el que només toca als extrems. La nova secció creix a la part central, creant un espai per gaudir de les vistes a l’impressionant Jet d’Eau, caminant o en bicicleta, lluny del soroll del trànsit i a prop de l’aigua.

Aquesta nova infraestructura es dissenya per a les persones i per la seva relació amb la ciutat i la natura. L’ ampliació del Pont de Mont Blanc vol esdevenir una peça paisatgística enmig de la ciutat.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Cap de Projecte: Maria Rosaria Favoino
Equip de Projecte: Tereza Dedkova, Orsolya Maza, Kinga Krawczyk