Programa: Hoteler
Tamany: 1.200 m2
Localització: Tírvia, Lleida
Temps: 2014

El projecte es situa en un terreny inclinat pròxim al riu Cardós, al Pirineu de Lleida. Davant la intensitat de la natura, el projecte es basa en el respecte i la integració en el paisatge. Analitzant l’arquitectura vernàcula de la zona,  vam trobar una molt bona referència, les cabanes de volta.

L’hotel es divideix en múltiples unitats, distribuïdes al solar segons 3 paràmetres: excavant fins a trobar la capa de pedra natural que s’utilitza com a mur de contenció, ubicades per tenir la sensació d’estar sol en mig de la natura i orientades a sud per a una millor il·luminació natural i vistes. Es connecten mitjançant un sistema de camins, des del primer nivell de serveis fins als superiors amb habitacions.

Els grans paraments de vidre de cada unitat queden protegits per un porxo que permet el pas de llum directa a l’hivern i la controla a l’estiu.  Cada unitat és independent amb calefacció a base de xemeneies de biomassa, panells solars per l’ electricitat i un tanc d’aigua que l’acumula per a ser reutilitzada. La construcció preveu la utilització de materials locals, com la fusta de pi i la llana reciclada d’ovella per a la formació de panells industrialitzats.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Cap de Projecte: Maite Boren
Equip de Projecte: Paulina Wojcikowska, Mia Santic, Sylwia Skalka, Caterina Zappacosta