Projecte pilot d’ Ecortina per a l’Educació a l’escola Sagrat Cor de Sarrià de Barcelona