La construcció de la primera casa PRO comença a Lleida.