Xavier Vilalta Studio col·labora amb la fundació d’Àngel Olarán en el disseny del Melaku Center a Mekelle, Etiòpia.