Xavier Villata parla d’innovació basada en l’ arquitectura vernàcula a l’ escola d’ arquitectura ENAU a Túnez