La empresa Geopersia Geometric Tiles crea una maqueta real del logo del “Alpha Project”.