Es completa l’excavació del Lideta Mercato a Addis Abeba