Nou projecte d’habitatge entre mitgeres a La Garriga, Barcelona