Programa: Residencial
Tamany: 440 m2
Localització: Barcelona
Estat: Complet
Temps: 2009

El projecte se situa al centre d’una de les places més característiques del barri de Gràcia de Barcelona, on hi havia una casa existent d’una planta amb jardí. La façana forma part del patrimoni cultural de la ciutat. El disseny encara la renovació i extensió de l’edifici col·locant un volum  esglaonat sobre l’existent permetent que la llum del sol arribi al jardí. El projecte integra les àrees públiques i privades, l’antic i lo nou, a través d’elements permeables i espais intermedis.

L’espai interior es dissenya com un moviment gradual de plens i buits, espais de doble alçada i una seqüència fluïda de circulació amb total control de la qualitat de la llum. El volum existent es buida per a aconseguir una gran sala d’estar, la zona pública de la casa. Una escultural escala en espiral connecta els quatre nivells essent la peça central de la sala d’estar. La façana existent es restaura i la nova extensió es dissenya com un filtre entre la vida exterior de la plaça i l’interior.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Cap de Projecte: Maria Rosaria Favoino
Equip de projecte: Georgia Voudouri, Tereza Dedkova, Oksana Luzika, Julia Stein
Aparellador: Enric Aguilera
Fotos: Vilalta Studio