Programa: Comercial
Tamany: 14.200 m2
Localització: Addis Abeba, Etiòpia
Estat: Complet
Temps: 2011-2017

El Lideta Mercato havia de ser, en un principi, un centre comercial similar als ja existents a la ciutat d’ Addis Abeba. Analitzant els models en profunditat, vam adonar-nos-en que tenien 3 punts febles importants: estaven buits perquè les botigues eren massa grans, les façanes de vidre generaven calor i excés de llum a l’interior i la seva imatge no reflexa la cultura i les tradicions locals. Per altra banda, l’Antic Mercat de la ciutat és ple de gent comprant i integra la idea d’espai públic utilitzant l’exterior per generar activitat. Vam basar el disseny contemporani d’un edifici de varies plantes en els principis del mercat tradicional.

La parcel·la de projecte queda envoltada per edificis d’elevada densitat, sense espai lliure i entre dos carrers paral·lels no connectats. Un flux vianant diagonal connecta els dos carrers i concentra les entrades de l’edifici. L’entrada s’estén en un atri inclinat que comunica tots els nivells, establint continuïtat entre els mateixos. La pell es concep  considerant les condicions climàtiques locals. La seva geometria és un patró fractal emprat en els tèxtils etíops. Protegeix de la radiació solar i la pluja i permet la il·luminació i ventilació a l’interior de l’edifici.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Cap de Projecte: Maria Rosaria Favoino
Equip de Projecte: Joao Medeiros, Miguel Sánchez Enkerlin, Reema Al-Ajlan, Daniel Vaczi
Aparellador: Kefale Kassa
Fotos: Gonzalo Guajardo

Video