XVA a càrrec del disseny per a la casa AL, un projecte pilot de vivenda unifamiliar energèticament autosuficient.