La maternitat de Woldya en les últimes fases de construcció.