Programa: Producto
Tipus: Mobiliari
Temps: 2017

La làmpada està composta per una sèrie de cilindres que s’organitzen sobre una base circular. Es construeix amb tubs de PVC i lluminàries LED.
Es pot ajustar a qualsevol espai escalant les dimensions de la seva base i elements.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Equip de Projecte: Candela Juan, Fabiana Casale, Levent Küçükkaya
Fotos: Serena De Sanctis