Programa: Comercial
Client: Vilalta Studio
Tamany: 869 m² 
Localització: Barcelona
Estat: Completat
Temps: 2021-2022

La nau existent de dues plantes ha estat rehabilitada de manera integral per a adaptar-la a les necessitats del seu nou ús. L’edifici està situat de manera estratègica dins del barri de la Verneda Industrial, que forma part del nou Districte de la Innovació del Besós de la ciutat de Barcelona.

El disseny se centra en la funcionalitat i en la sostenibilitat, utilitzant materials d’origen responsable o reciclatge i solucions energètiques eficients. D’aquesta manera, l’edifici es converteix en un exemple a escala real de l’arquitectura de l’estudi i els nostres principis de sostenibilitat.

L’entrada per als vianants des del carrer Jaume Brossa condueix a un ampli espai de treball en la planta superior, sense divisions ni jerarquies. L’espai s’il·lumina amb una gran obertura al nord i una claraboia al sud que incorpora vidre fotovoltaic que genera energia i filtra la radiació solar. Totes dues obertures proporcionen una il·luminació natural controlada que fan que l’espai no necessiti il·luminació artificial durant les hores de treball.

En l’exterior s’ha integrat un jardí d’entrada per a fomentar la connexió amb la naturalesa i la socialització. En interior, una gran planta de bambú se situa en el centre de la doble altura de 6×6 metres que crea una comunicació visual i funcional dels dos nivells de l’estudi i millora la qualitat de l’aire interior.

La planta baixa s’ha concebut com un espai social, amb sales de reunions, una gran aula i una àrea central per a rebre als visitants.

Tot el mobiliari s’ha dissenyat a mesura i ha estat construït de manera artesanal, utilitzant bambú i acer, la qual cosa li dona a l’espai naturalitat sense perdre el caràcter industrial de l’edifici.

A més, s’han incorporat solucions sostenibles des de diferents angles: sistemes de climatització molt eficients, panells fotovoltaics en la coberta i en la claraboia, i aïllaments de llana de roca en tota l’envolupant de l’edifici. Aquesta combinació de solucions, fan que l’edifici rehabilitat sigui autosuficient energèticament.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Cap de projecte: Oscar Farré
Equip de treball: Federico Melis, Larisa Astancai, Vincenzo Fernandes, Mariia Deinega
Instal·lacions: Enclau Enginyeria
Constructora: Eco Group
Materials: LG, Neolith, Duravit, Simon, Onyx, Moso, Krona, Tres, Cortizo, Giesse, Roblan, Audac
Fotografia: Raquel Pérez i Kolya Popov