Programa: Residencial 
Client: Arev Homes
Tamany: 24.000 m²
Localització: Palafolls, Barcelona
Estat: En procés
Temps: 2023-2024 

Són 6 habitatges unifamiliars en filera que s’esglaonen en façana per a adaptar-se a la inclinació del carrer d’accés. 

La seva distribució és funcional i s’adapta a les necessitats actuals dels usuaris i permet flexibilitat en el futur. 

La seva imatge exterior combina la solidesa del formigó blanc amb un aplacat de fusta que li dona color, textura i calidesa.

Els habitatges han estat projectats amb un sistema constructiu industrialitzat mixt de murs de formigó portants i forjats de fusta contralaminat. El sistema es complementa amb mòduls en 3D per als interiors. 

Crèdits:
Arquitectura: Vilalta Studio
Director: Xavier Vilalta 
Cap de Projecte: Eliana Pérez
Equip de treball: Marc Lostaló, Effie Basmatzidi, Vincenzo Fernandes, Miquel Peguero
Estructura: Xavier Alsina
Instal·lacions: Xavier Noya