Programa: Residencial
Client: Privado
Tamany: 380m2
Localització: Gavà, Barcelona
Estat: En construcció
Temps: 2023-2025

El projecte se situa en la franja de la costa del municipi de Gavà, prop de Barcelona, una zona de tipologia urbanística d’habitatges unifamiliars aïllats integrats a un entorn de naturalesa mediterrània.

El projecte es basa a abordar tres premisses fonamentals a nivell conceptual: la seva ubicació geogràfica i la seva relació amb la mar, les condicions climàtiques de l’entorn, i la vegetació preexistent en la parcel·la.

En lloc de simplement considerar aquestes premisses, se’ls atorga un paper essencial en el disseny, potenciant el projecte a través d’elles.

Entre la mar i l’arbreda

El context geogràfic de la parcel·la es defineix principalment per dos elements: una arbreda de pins en la seva proximitat immediata, i la situació del mar Mediterrani a 150 m.

Per a realçar aquestes dos elements naturals, el projecte estableix una connexió simultània amb els dos, la qual cosa comporta una dualitat en el seu llenguatge arquitectònic: una relació tàctil i pròxima amb l’entorn immediat i una relació visual amb l’horitzó llunyà.

En aquest sentit, s’entén que els pins exerciran un paper fonamental en proporcionar ombra i privacitat a la casa, la qual cosa porta a la preservació del número més gran possible d’aquests arbres.

En quant al Mar, es persegueix que la seva influència es faci present a l’interior de l’habitatge. Per tant, se situa la planta superior a una alçada per a que, entre les copes dels pins, les vistes puguin arribar a la línia d’horitzó amb el Mar.

Disseny solar

La forma i volumetria de la casa es dissenyen tenint en compte el cicle anual del sol. Durant l’hivern, es busca que la llum solar inundi tot l’interior de l’habitatge, mentre que en l’estiu es procura proporcionar ombra en totes les estances interiors.

Això implica calcular acuradament la longitud dels voladius i la geometria dels panells exteriors en funció de l’angle solar en els solsticis d’hivern i estiu.

Aquesta estratègia es converteix en l’element formal principal del projecte, influint en el disseny d’altres elements de la casa, com el paviment exterior, que també s’ajusta als mateixos angles d’incidència solar.

Distribució interior

Pel que fa a la distribució interior, també es considera acuradament l’orientació solar.

Les àrees comunes i les habitacions se situen en la façana sud, aprofitant al màxim l’abundant llum natural i les vistes a la mar.

D’altra banda, en la façana nord se situen els espais d’ús secundari, com vestidors, banys, passadissos i espais d’emmagatzematge.

Habitar el buit

Un dels espais veritablement distintius d’aquest projecte és el sala d’estar en doble altura. En aquest espai, es pot observar de manera palpable la transversalitat dels objectius del projecte: realçar la connexió amb l’arbreda i la mar.

L’ampli finestral que abasta tota l’altura del saló intensifica la relació amb l’entorn exterior i l’exuberant vegetació de la parcel·la.

Materials

En el projecte es busca que la seva composició no sols coexisteixi en harmonia amb l’entorn, sinó que també aporti un valor afegit al context.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, el projecte es caracteritza per la seva simplicitat, tant en la selecció de materials com en la paleta de colors emprada: el formigó polit preval, complementat per l’alumini en to antracita i el cristall.

Aquesta elecció condueix a una solució minimalista, tant en els detalls exteriors com en els interiors, transmetent una sensació de serenitat que s’entrellaça amb l’atmòsfera circumdant.

Crèdits:
Director: Xavier Vilalta
Project Leader: Eliana Pérez
Equip de treball: Gonçalo Pereira da Silva, Laura Martín, Berfu Karakus, Wiktoria Szlauer
Aparellador: Iván Berlanga
Constructor: Modular Home